Hướng dẫn nộp hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (DN nội địa bán hàng cho DNCX) 8042/BTC-TCHQ ngày 12/08/2022

Công văn 8042/BTC-TCHQ ngày 12/08/2022 hướng dẫn nộp hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (DN nội địa bán hàng cho DNCX)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!