Indonesia yêu cầu bổ sung thông tin khai báo đối với hàng thực phẩm tươi sống xuất khẩu có nguồn gốc thực vật

Indonesia yêu cầu bổ sung thông tin khai báo đối với hàng thực phẩm tươi sống xuất khẩu có nguồn gốc thực vật

Các thông tin yêu cầu khai báo bổ sung bao gồm:

1. Thông tin về doanh nghiệp nhập khẩu

2. Số, ngày cấp và nơi cấp Chứng nhận vệ sinh dịch tễ

3. Tên phòng kiểm nghiệm thực phẩm đã được phía Indonesia phê duyệt

4. Số chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis-COA)

Việc kê khai Thông báo trước với các nội dung thông tin bổ sung nêu trên  phải được công ty xuất khẩu hoặc đại diện của công ty xuất khẩu tại nước xuất xứ thực hiện  theo phương thức trực tuyến (online) thông qua hệ thống Thông báo trước trước khi lô hàng đến cảng Indonesia tại trang thông tin điện tử:   http://karatina.pertanian.go.id/LayanaPublik/PSAT hoặc http://notice.karatina.pertanian.go.id

Theo qui định của Indonesia, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hàng FFPO vào Indonesia phải thực hiện Thông báo trước (Prior Notice) và phải kèm theo Chứng nhận phân tích (COA) do một trong 10 Phòng kiểm nghiệm Việt Nam đã được phía Indonesia phê duyệt.

Doanh nghiệp Việt Nam có khó khăn  (nếu có) khi thực hiện quy định bổ sung mới của Indonesia có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Indonesia để có sự hỗ trợ (Email: Id@moit.gov.vn)


Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Indonesia
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/indonesia-yeu-cau-bo-sung-thong-tin-khai-bao-doi-voi-hang-thuc-pham-tuoi-song-xuat-khau-co-nguon-goc-thuc-vat.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!