Nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thuộc danh mục phụ lục II thông tư 38/2018/TT-BTC (2307/TCHQ-GSQL ngày 14/06/2022)

Công văn 2307/TCHQ-GSQL ngày 14/06/2022 nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thuộc danh mục phụ lục II thông tư 38/2018/TT-BTC

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!