Phân loại hs code vải giả da (3159/TCHQ-TXNK ngày 1/8/2022)

Công văn 3159/TCHQ-TXNK ngày 1/8/2022 phân loại hs code mặt hàng vải giả da

 

CV 3159.TCHQ-TXNK ngày 1.8.22 phân loại mặt hàng vải giả da

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!