Quy tắc xuất xứ C/O mẫu EAV

CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á – ÂU (C/O mẫu EAV)

1.Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 về quy tắc xuất xứ hàng hóa C/O mẫu EAV

Hiệu lực: 05/10/2016

Link tải full:

https://drive.google.com/file/d/1m0UXbpxPmnIJfVyaLcaun8rJb0SgccOp/view?usp=sharing

 

2.Thông tư 11/2018/TT-BCT ngày 29/05/2018 sửa bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 về quy tắc xuất xứ hàng hóa C/O mẫu EAV (sửa quy tắc cụ thể mặt hàng PSR)

Hiệu lực: 1/7/2018

Link tải về:

Thông tư 11.2018.TT-BCT ngày 29.5.18 Sửa đổi, bổ sung TT số 21.2016.TT-BCT (QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!