Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Asean-Korea (C/O mẫu AK)

Các thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Asean-Korea (C/O mẫu AK):

1. Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014

Hiệu lực 01/07/2014

https://drive.google.com/file/d/194Mlo8w8_SS9fOLfvneMbFjjReEKdfJj/view?usp=sharing

2.Thông tư 26/2018/TT-BCT ngày 14/09/2018 sửa bổ sung Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014

Hiệu lực 29/10/2018

Thông tư 26.2018.TT-BCT ngày 14.9.18 sửa đổi bổ sung PHỤ LỤC IV TT 20.2014.TT-BCT (danh mục 100 hàng đặc biệt theo điều 6)

3.Thông tư 13/2019/TT-BCT ngày 31/07/2019 sửa bổ sung Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 (PSR xem trong thông tư 13/2019/TT-BCT)

Hiệu lực: 13/09/2019

Thông tư 13.2019.TT-BCT ngày 31.7.19 sửa đổi bổ sung TT20.2014.TT-BCT về CO form AK (PSR mới)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!