Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

Các thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP:

1.Thông tư 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

Hiệu lực: 08/03/2019

Link tải full:

https://drive.google.com/file/d/1RfhnC1bKK0duQHNaGx_MYMyjirWFzRfj/view?usp=sharing

2.Thông tư 06/2020/TT-BCT ngày 24/03/2020 sửa bổ sung thông tư 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

Hiệu lực: 08/05/2020

Link tải full:

https://drive.google.com/file/d/1geJhE8jqQQauEdP3qVOVYNDGfHR70-Hj/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!