Quyết định 3535/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2018 ”Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử”

Quyết định 3535/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2018 về việc phê duyệt đề án ”Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử”

 

Link tải về:

Quyết định 3535-QĐ-TCHQ ngày 27.11.18 miễn thuế, hoàn thuế, ko thu, nộp thừa điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!