Quyết định 640/QĐ-BCT kết quả rà soát lần thứ nhất CBPG bột ngọt từ Indonesia, China

Quyết định số 640/QĐ-BCT ngày 06/04/2022 về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!