Sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa để xác định thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa XK, NK để xác định tên gọi, mã số hàng hóa (3158/TCHQ-TXNK ngày 1/8/2022)

Công văn 3158/TCHQ-TXNK ngày 1/8/2022 hàng nhập khẩu chưa được lấy mẫu để PTPL thì có thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật để xác định thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số hàng hóa.

 

Link tải về:

CV 3158.TCHQ-TXNk ngày 1.8.22 sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa để xác định thành phần, tính chất…để xác định tên gọi, mã số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!