Thời điểm phát hành hóa đơn GTGT điện tử cho hàng xuất khẩu (2054/TCHQ-GSQL ngày 3/6/2022)

Công văn 2054/TCHQ-GSQL ngày 3/6/2022 thời điểm phát hành hóa đơn GTGT điện tử cho hàng xuất khẩu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!