Hs code dầu hạt nho dùng trong mỹ phẩm LIPOVOL G (Vitis vinifera sead oil) 1515.90.99 (Thông báo 100/TB-TCHQ ngày 11/01/2021)

Thông báo 100/TB-TCHQ ngày 11/01/2021 dầu hạt nho dùng trong mỹ phẩm LIPOVOL G, 15.88kg/Pail, Cas: 8024-24-4 (Vitis vinifera sead oil). Hs code 1515.90.99

 

Link tải về:

Thông báo 100.TB-TCHQ ngày 11.1.21 dầu hạt nho dùng trong mỹ phẩm LIPOVOL G (Vitis vinifera sead oil) 1515.90.99

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!