Hs code thép chữ H cán nóng, hợp kim có chứa nguyên tố Bo 7228.70.10 (9811.00.10) (1133/TB-TCHQ ngày 1/4/2022)

Thông báo 1133/TB-TCHQ ngày 1/4/2022 thép chữ H cán nóng, hợp kim có chứa nguyên tố Bo . Hs code 7228.70.10 (9811.00.10)

Link tải về:

Thông báo 1133.TB-TCHQ ngày 1.4.22 thép chữ H cán nóng, hợp kim có chứa nguyên tố Bo 7228.70.10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!