Hs code chất phủ mạch điện tử bằng silicone mã ECC3050S 3210.00.10 (Thông báo 1261/TB-TCHQ ngày 12/04/2022)

Thông báo 1261/TB-TCHQ ngày 12/04/2022 chất phủ mạch điện tử bằng silicone mã ECC3050S. Hs code 3210.00.10

 

Link tải về:

Thông báo 1261.TB-TCHQ ngày 12.4.22 chất phủ mạch điện tử bằng silicone mã ECC3050S 3210.00.10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!