Hs code Matrice 30series (M30T) Camera tích hợp trên Drone 8525.80.39 (Thông báo 1443/TB-TCHQ ngày 22/4/2022)

Thông báo 1443/TB-TCHQ ngày 22/4/2022 Matrice 30series (M30T) Camera tích hợp trên Drone dùng để chụp ảnh, quay phim khảo sát. Hs code 8525.80.39

Link tải về:

Thông báo 1443.TB-TCHQ ngày 22.4.22 Matrice 30series (M30T) Camera tích hợp trên Drone 8525.80.39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!