Hs code Thức uống cacao lúa mạch dạng bột Olvatine power 10-fortified chocolate malt drink powder 1901.90.20 (1627/TB-TCHQ ngày 9/5/2022)

Thông báo 1627/TB-TCHQ ngày 9/5/2022 thức uống cacao lúa mạch dạng bột Olvatine power 10-fortified chocolate malt drink powder Hs code 1901.90.20

 

Link tải về:

Thông báo 1627.TB-TCHQ ngày 9.5.22 thức uống cacao lúa mạch dạng bột Olvatine power 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!