Hs code Lò nung chảy thủy tinh bằng điện 8514.30.90 (Thông báo 1906/TB-TCHQ ngày 10/4/2018)

Thông báo 1906/TB-TCHQ ngày 10/4/2018 Lò nung chảy thủy tinh bằng điện hoàn toàn (tháo rời để vận chuyển) công suất 27-36 tấn/ ngày. hs code 8514.30.90

Link tải về:

Thông báo 1906.TB-TCHQ ngày 10.4.18 Lò nung chảy thủy tinh bằng điện 8514.30.90

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!