Hs code phân bón NK bổ sung trung lượng 3105.90.00 (2807/TB-TCHQ ngày 29/04/2020)

Thông báo 2807/TB-TCHQ ngày 29/04/2020 phân bón NK bổ sung trung lượng: NK FVIEU 13-5+16S Hs code 3105.90.00

 

Link tải về:

Thông báo 2807.TB-TCHQ ngày 29.4.20 phân bón NK bổ sung trung lượng 3105.90.00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!