Hs code mặt kính bảo vệ của thiết  bị đo chất lượng không khí 7006.00.90 (Thông báo 2958/TB-TCHQ ngày 7/5/2020)

Thông báo 2958/TB-TCHQ ngày 7/5/2020 mặt kính bảo vệ của thiết  bị đo chất lượng không khí. Hs code 7006.00.90

 

Link tải về:

Thông báo 2958.TB-TCHQ ngày 7.5.20 mặt kính bảo vệ của thiết  bị đo chất lượng không khí 7006.00.90

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!