Hs code chất làm rắn bề mặt solid surface sizing agent 3824.99.99 (3803/TB-TCHQ ngày 10/06/2019)

Thông báo 3803/TB-TCHQ ngày 10/06/2019 chất làm rắn bề mặt solid surface sizing agent. Hs code 3824.99.99

 

Link tải về:

Thông báo 3803.TB-TCHQ ngày 10.6.19 chất làm rắn bề mặt solid surface sizing agent 3824.99.99

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!