Hs code Bột cacao BT-1000HA cocoa powder 1805.00.00 (Thông báo 459/TB-TCHQ ngày 20/1/2015)

Thông báo 459/TB-TCHQ ngày 20/1/2015 Bột cacao BT-1000HA cocoa powder. Hs code 1805.00.00

 

Link tải về:

Thông báo 459.TB-TCHQ ngày 20.1.15 Bột cacao BT-1000HA cocoa powder 1805.00.00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!