Thông tư 44/2023/TT-BCT năm 2023 sửa bổ sung thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hoá

Thông tư 44/2023/TT-BCT ngày 29/12/2023 sửa bổ sung thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hoá

 

https://drive.google.com/file/d/1B4pFg7_zOfTjLkWCOHIlhjforIfFqhAH/view?usp=drivesdk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!