Danh mục hàng hóa XNK- 6 quy tắc phân loại (Thông tư 65/2017/TT-BTC)

Danh mục hàng hóa XNK- 6 quy tắc phân loại (Thông tư 65/2017/TT-BTC)

Link tải về:

https://drive.google.com/file/d/1Tjt6iM_A-5IhVGIjA4JJLjNbtYPDai6M/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!