Thủ tục từ chối C/O (bác C/O)

Căn cứ Mục 2.6 phần II Quyết định 4286/QĐ-TCHQ

2.6.3. Trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa không đủ điều kiện hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, thủ tục từ chối thực hiện như sau:

 

a) Đối với C/O bản giấy:

a.1) Ghi rõ lý do từ chối và ký tên, đóng dấu công chức trên C/O;

a.2) Gửi trả lại bản gốc C/O và văn bản thông báo về việc từ chối C/O tới người khai hải quan, đồng thời hướng dẫn người khai hải quan liên hệ với người xuất khẩu để yêu cầu cơ quan cấp C/O xử lý theo quy định;

a.3) Thực hiện các thủ tục về thuế hải quan theo quy định.

 

b) Đối với C/O được truyền dưới dạng dữ liệu điện tử:

Thông báo về việc từ chối C/O thông qua Hệ thống. Trường hợp không thể thực hiện thông qua Hệ thống thì báo cáo Tổng cục Hải quan để thông báo bằng văn bản chính thức ti cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.

 

c) Đối với Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ:

c.1) Gửi văn bản thông báo ghi rõ lý do việc từ chối chứng từ tự chứng nhận xuất xứ ti người khai hải quan, đồng thời báo cáo lên Cục Hải quan/Tổng cục Hải quan;

c.2) Tổng cục Hải quan tổng hợp các trường hợp từ chối và thông báo tới cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu theo quy định của các Hiệp định có liên quan.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!