Thuế GTGT hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP (2837/TCHQ-TXNK ngày 12/07/2022)

Công văn 2837/TCHQ-TXNK ngày 12/07/2022 thuế GTGT hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!