Thuế GTGT nhóm sản phẩm thiết bị gia dụng theo nghị định 15/2022/NĐ-CP (Công văn 964/TCHQ-TXNK ngày 23/3/2022)

Công văn 964/TCHQ-TXNK ngày 23/3/2022 thuế GTGT nhóm sản phẩm thiết bị gia dụng theo nghị định 15/2022/NĐ-CP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!