Thông tư 02/2024/TT-BTTTT năm 2024 Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 của BTTTT

Thông tư 02/2024/TT-BTTTT ngày 29/03/2024 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2024   https://drive.google.com/file/d/1tfZ1edSQVY67fLrrg1TTgkeuwzX-s3-s/view?usp=sharing

Thông tư 06/2024/TT-BCT năm 2024 quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và năm 2024

Thông tư 06/2024/TT-BCT ngày 04/04/2024 quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và năm 2024   https://drive.google.com/file/d/1A4h19ml9rNT9qk1GtDoHu4snJGGh8las/view?usp=sharing  

Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2024 của BNNPTNT: Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của BNNPTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NNPT&NT

Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên […]

Công văn 637/TCHQ-TXNK năm 2024 kê khai trị giá Hải quan hàng hóa cho thuê, cho mượn (đi thuê, đi mượn)

Công văn 637/TCHQ-TXNK ngày 07/02/2024 kê khai trị giá Hải quan hàng hóa cho thuê, cho mượn (đi thuê, đi mượn)   https://drive.google.com/file/d/1MCqRWCjJygKD5t8S9sDCcuQusdCAJezA/view?usp=sharing

Công văn 630/TCHQ-TXNK năm 2024 phân loại hs code mặt hàng lốp, lót vành, săm xe

Công văn 630/TCHQ-TXNK ngày 7/2/2024 phân loại hs code mặt hàng lốp, lót vành, săm xe   https://drive.google.com/file/d/1OOKSADAQLJEstYu0BnrapQtYppFotxrC/view?usp=sharing

Công văn 683/TCHQ-TXNK năm 2024 xác định trị giá Hải quan hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu

Công văn 683/TCHQ-TXNK ngày 21/02/2024 xác định trị giá Hải quan hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu   https://drive.google.com/file/d/123rJZlHnrPek18CkKhiDnnQ5Tf0BGWbp/view?usp=sharing

Công văn 509/TCHQ-TXNK năm 2024 phân loại dàn nóng của hệ điều hòa không khí trung tâm

Công văn 509/TCHQ-TXNK ngày 31/01/2024 phân loại dàn nóng của hệ điều hòa không khí trung tâm   https://drive.google.com/file/d/1QqzVnOEkRM9vbWiPvP6n28xLYl9qG3G3/view?usp=sharing

Thông tư 01/2024/TT-BCT năm 2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 về QTXX CO mẫu EAV

Thông tư 01/2024/TT-BCT ngày 15/01/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu   https://drive.google.com/file/d/1CS9x6Wi98ebWiCQDU-uHSFaoM0M2OBM8/view?usp=sharing

error: Content is protected !!