Khai bổ sung hàng nhập khẩu do sai sót chứng từ và hàng chưa khai báo (Công văn 422/GSQL-GQ1 ngày 5/4/2022)

Công văn 422/GSQL-GQ1 ngày 5/4/2022 Khai bổ sung hàng nhập khẩu do sai sót chứng từ và hàng chưa khai báo hải quan

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!