Hs code dầu nhiên liệu nặng Cracker Bottom 2707.99.90 (Thông báo 927/TB-TCHQ ngày 21/03/2022)

Thông báo 927/TB-TCHQ ngày 21/03/2022 dầu nhiên liệu nặng Cracker Bottom. Hs code 2707.99.90

Kết quả xác định trước mã số: dầu nhiên liệu nặng Cracker Bottom (sản phẩm đáy của quá trình Cracking)

Link tải về:

Thông báo 927.TB-TCHQ ngày 21.3.22 dầu nhiên liệu nặng Cracker Bottom 2707.99.90

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!