Hs code hóa chất HEDP hydroxy ethylidene-1,1- Diphosphonic acid 2931.90.90 (Thông báo 3677/TB-TCHQ ngày 29/04/2016)

Thông báo 3677/TB-TCHQ ngày 29/04/2016 hóa chất HEDP hydroxy ethylidene-1,1- Diphosphonic acid, dạng lỏng. Hs code 2931.90.90

 

Link tải về:

Thông báo 3677.TB-TCHQ ngày 29.4.16 hóa chất HEDP hydroxy ethylidene-1,1- Diphosphonic acid, dạng lỏng 2931.90.90

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!