Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại hs code (Quyết định 2079/QĐ-TCHQ ngày 19/07/2021)

Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại hàng hóa (Quyết định 2079/QĐ-TCHQ)

Link tải về:

Quyết định 2079.QĐ-TCHQ ngày 19.7.21 rủi ro phân loại hs code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!