Quyết định số 1403/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng CBPG sản phẩm plastics PP từ Malaysia, Thailand, China

 Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 15/07/2022 về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Malaysia, Thailand, China.

Hiệu lực 20/07/2022

Thay thế Quyết định 1900/QĐ-BCT ngày 20/07/2020

 

Link tải về:

Quyết định 1403.QĐ-BCT ngày 15.7.22 CBPG sản phẩm plastics PP từ Malaysia, Thailand, China

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!