Thông tư 45/2022/TT-BTC sửa thông tư 143/2015/TT-BTC thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

THông tư 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 sửa thông tư 143/2015/TT-BTC Thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy được phép NK, tạm NK không nhằm mục đích thương mại

Hiệu lực: 10/09/2022

 

Link tải về:

THông tư 45.2022.TT-BTC ngày 27.7.22 sửa thông tư 143.2015.TT-BTC TTHQ và quản lý xe ô tô, xe gắn máy được phép NK, tạm NK không nhằm mục đích thương mại

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!