Hs code phân bón lá hỗn hợp NK River-K, dạng bột 3105.90.00 (2152/TB-TCHQ ngày 1/04/2020)

Thông báo 2152/TB-TCHQ ngày 1/04/2020 phân bón lá hỗn hợp NK River-K; 12%N; 43%K2O; 2%MgO, dạng bột. Hs code 3105.90.00

 

Link tải về:

Thông báo 2152.TB-TCHQ ngày 10.4.20 phân bón lá hỗn hợp NK River-K 3105.90.00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!