Hs code mặt kính bếp ga 7007.19.90 (Thông báo 983/TB-TCHQ ngày 2/2/2016)

Thông báo 983/TB-TCHQ ngày 2/2/2016 mặt kính bếp ga, model: PC-004D2. Hs code 7007.19.90

Thông báo 983.TB-TCHQ ngày 22.2.16 mặt kính bếp ga 7007.19.90

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!