C/O mẫu D (TCNXX) có hóa đơn nước thứ 3 phát hành

error: Content is protected !!