DN ưu tiên lấy hàng trước và đăng ký tờ khai sau

error: Content is protected !!