Loại hình E31 đã thay đổi mục đích sử dụng (A42) sau đó đưa đi GC lại

error: Content is protected !!