C/O mẫu AK và C/O mẫu KV không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7

error: Content is protected !!