Tro bay không thuộc danh mục phế liệu được phép NK

error: Content is protected !!