Xử phạt VPHC hành vi khai và nộp bổ sung thuế GTGT hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK của DN nội địa

error: Content is protected !!