Sản phẩm GC/SXXK có nguồn gốc từ hàng tạm nhập G13 khi chuyển tiêu thụ nội địa sử dụng loại hình A42

error: Content is protected !!