Hàng hóa gửi KNQ bằng đường bộ/đường sắt/ đường biển và xuất sang nước khác bằng đường hàng không hàng không

error: Content is protected !!