Thuê gia công lại toàn bộ nhưng người nộp thuế không có cơ sở sản xuất

error: Content is protected !!