Tờ khai XK tại chỗ quá 15 ngày không có tờ khai NK đối ứng

error: Content is protected !!