Loại hình A42 đã nộp đủ thuế sau đó tái xuất B13 thì hoàn thuế nhập khẩu

error: Content is protected !!