Không có quy định xử phạt VPHC đối với hành vi hủy tờ khai Hải quan

error: Content is protected !!