Khai bổ sung hàng nhập khẩu do sai sót chứng từ và hàng chưa khai báo

error: Content is protected !!