Cơ sở sản xuất bị chính quyền thu hồi nên ko đáp ứng điều kiện miễn thuế

error: Content is protected !!