Tái nhập NPL phế liệu phế phẩm đặt gia công ở nước ngoài thì dùng A31

error: Content is protected !!